Our Team

sushil yadav

DIRECTOR

hitesh sukla

FOUNDER

neha panday

CO-FOUNDER

ADDRESS

GYAN GURU WEB 
ABOVE PRAKASH HINDI HIGH SCHOOL VIJAY PARK KRISHNANAGAR ROAD KRISHNANAGAR , AHMEDABAD-382345 GUARAT

PHONE

0995680966

09033334838

08511781120

EMAIL ID

  • info@gyanguruweb.com
  • hr@gyanguruweb.com
  • gyanguruweb@gmail.com